Volume 62 – Issue 3


The effect of temperature on the properties of fresh self-compacting concrete


U-turn lanes in narrow-width median openings: design criteria for a safe and efficient project


Electronic reverse auctions in public construction procurement – empirical evidence from the Czech Republic


Application of nanomaterials in production of self-sensing concretes: contemporary developments and prospects


Utilisation of CFBC fly ash in hardening slurries for flood-protecting dikes


Magneto-thermo-mechanical buckling analysis of Mindlin plate reinforced with FG-carbon nanotubes


Selection of the general contractor using the AHP method


Zastosowanie systemu dynamicznego monitorowania wieloczynnikowej informacji podczas badania modelu procesu budowy tunelu


Wielokryterialna analiza wybranych rozwiązań ocieplenia budynków


Harmonogramowanie robót budowlanych z określeniem rozmytych norm i liczby pracowników


Analiza wielokryterialna wyboru technologii wykonania pionowej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w istniejącym budynku


Wpływ warstwy fibrobetonu na ugięcia i rysy w płytach zespolonych


Wytrzymałość trójwarstwowej belki z warstwami łączącymi


Analiza numeryczna ściany szczelinowej wykonanej w iłach formacji poznańskiej z wykorzystaniem wybranych programów MES

mainfile(14) mainfile(13) mainfile(12) mainfile(11) mainfile(10) mainfile(9) mainfile(8) mainfile(7) mainfile(6) mainfile(5) mainfile(4) mainfile(3) mainfile(2) mainfile(1) mainfile