HOME - GUIDELINES FOR AUTHORS - EDITORIAL BOARD - SUBSCRIPTIONS - FULL TEXTS OR ABSTRACTS

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief
Henryk Zobel

Deputy Editor-in-Chief
Błażej Gago, Mariola Książek

Scientific Advisory Committee
Jan Biliszczuk, Carlos Chastre (Portugal), Luc Courard (Belgium), Kazimierz Furtak, Stanisław Gaca, Andrzej Garbacz, Marian Giżejowski, Dariusz Heim, Zbigniew Kledyński, Davorin Kolic (Croatia),
Marian Kwietniewski, Zbigniew Lechowicz, Krzysztof Magnucki, Radosław Michałowski (USA), Christoph Motzko (Germany), Piotr Noakowski (Germany), Andrzej S. Nowak (USA),
Daniele Peila (Italy), Eugenio Pellicer (Spain), Wojciech Radomski, Urszula Radoń, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Anna Siemińska-Lewandowska,
Jonas T. Snaebjornsson (Iceland), Anna Sobotka, Elżbieta Szmigiera, Antoni Szydło, Jacek Śliwiński, Wiesław Trąmpczyński, Krzysztof Wilde,
Krzysztof Wojdyga, Piotr Woyciechowski, Katarzyna Zabielska-Adamska, Leonas Ustinovicius (Lithuania), Alphose Zingoni (South Africa)

Secretary
Katarzyna Orzeł

Editorial Office Address
Archives of Civil Engineering
Warsaw University of Technology
Faculty of Civil Engineering
Aleja Armii Ludowej 16, room 618
00-637 Warsaw, Poland

phone: 48 (22) 234 62 84
e-mail: ace@il.pw.edu.pl


ACE is indexed in Scopus and in Web of Science (ESCI).


Printed by:
Warsaw University of Technology Publishing House,
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Poland,
phone (48) 22 234 70 83, fax (48) 22 234 70 60,
e-mail: sekretariat@wpw.pw.edu.pl